logo

您所在的位置:首页>>吉他谱大全

 

百度云盘:http://pan.baidu.com/s/1dDDesfB

 

   
按字母顺序排列查找:A B C D E F G H I J K L M N O P Q  
A
爱太难 爱的罗曼斯      
B
不要告别 斑马斑马 不回首    
C
长江水        
D
大地恩情 大约在冬季    
H
海里来的沙      
L
兰花草 两只老虎      
M
梦驼铃        
Q
秋蝉 请跟我来 请听我说    
R
         
         

 

 

 

   

 

       

CopyRight © 2018-2019吉他网 All Rights Reserved