logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里和弦>>尤克里里和弦大三和弦
 

尤克里里和弦大三和弦

编辑:www.jitawang.info 上传:吉他网 更新日期:2015年11月14日

尤克里里和弦大三和弦

在根音的基础上叠加一个比根音高大三度的音符,再叠加一个比根音高纯五度的音符,


这三个不同的音符就构成了大三和弦,如下图所示:

 尤克里里和弦,更多>>
 

 

 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778