logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里和弦>>尤克里里C和弦
 

尤克里里C和弦

编辑:www.jitawang.info 上传:吉他网 更新日期:2015年11月14日

尤克里里C和弦,由C,E,G三个音符组成的和弦,我们都可以叫它C和弦,


同一个和弦会有多种不同的按法,但是这们都是C和弦,如图所示:

 

 尤克里里和弦,更多>>
 

 

 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778