logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里调音
 

尤克里里又称UKULELE,乌克丽丽,夏威夷四弦琴,我把它叫做小吉他。相对于普通的六弦吉他而言,它具有小巧、携带方便,价格低廉的优势。特别适合初学弦琴的孩子以及手头不宽裕的音乐爱好者使用。尤克里里首先就是要校对音准,音律精准是学习任何吉他的前提。新尤克里里注意调音的准性:

 

 

 

   
 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778