logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里指法>>尤克里里常用和弦
 

尤克里里常用和弦

编辑:www.jitawang.info 上传:吉他网 更新日期:2016年11月22日

尤克里里常用和弦如下图所示:

C和弦
Cm和弦
D和弦
Dm和弦
E和弦
Em和弦
F和弦
Fm和弦
G和弦
Gm和弦
A和弦
Am和弦
B和弦
Bm和弦
E7和弦
G7和弦
C7和弦

 

 尤克里里指法相关知识,更多>>
 
 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778