logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里指法>>尤克里里指法表c调音阶图
 

尤克里里指法表c调音阶图

编辑:www.jitawang.info 上传:吉他网 更新日期:2016年11月22日

尤克里里指法表c调音阶图,如上图所示,从左至右:5,1,3,6

看图一目了然,总共是四根尼龙弦。

 

 尤克里里指法相关知识,更多>>
 

 

 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778