logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里指法>>尤克里里指法表F调音阶图
 

尤克里里指法表F调音阶图

编辑:www.jitawang.info 上传:吉他网 更新日期:2016年11月22日

尤克里里指法表F调音阶图,空弦音阶排列如上图所示,从左至右:2,5,7,3

一般用变调夹就能很容易实现,依据十二平均率推算,由C调音阶开始。

 

 尤克里里指法相关知识,更多>>
 

 

 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778